ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχεδιασμός-συντονισμός: Χαρά Ανδρεΐδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ