ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχεδιασμός-συντονισμός: Χαρά Ανδρεΐδου

ΠΑΙΧΝΙΔΟΛΕΞΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διεύθυνση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Εισαγωγή - Ενότητες - Άρθρα

ΠΑΙΧΝΙΔΟΛΕΞΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Σχεδιασμός-συντονισμός: Χαρά Ανδρεΐδου

Τα ΠΑΙΧΝΙΔΟΛΕΞΑ είναι μια μέθοδος καλλιέργειας του προφορικού λόγου μέσα από βιωματικές δράσεις, χωρίς θεωρία, που απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Θεωρώ πως η σωστή χρήση του προφορικού λόγου είναι δυσκολότερη από αυτήν του γραπτού επειδή ο προφορικός λόγος είναι άμεσος, συμβαίνει σε ρεαλιστικό χρόνο και δεν αφήνει περιθώρια λάθους. Αντίθετα, ο γραπτός λόγος σου δίνει χρόνο για να σκεφτείς τι ακριβώς θέλεις να πεις, να βρεις τις κατάλληλες λέξεις και εκφράσεις, να επανέλθεις για να διαπιστώσεις και να διορθώσεις τα λάθη σου.

Δυστυχώς, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στον γραπτό λόγο και παραμελούμε τον προφορικό. Ο προφορικός όμως έχει τη μερίδα του λέοντος στη ζωή μας και όσο καλύτερα τον χειριζόμαστε τόσο πιο λειτουργικοί θα είμαστε σε όλους τους τομείς.

Για τον λόγο αυτό έχω αναπτύξει ένα σύστημα απλών μεθόδων για τη διδασκαλία του προφορικού λόγου με άμεσο, βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, ώστε να μην «βαραίνει» κι άλλο το ήδη βαρύ - τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς - φορτίο της τυπικής εκπαίδευσης. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρόταση εναλλακτικής, μη-τυπικής εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί παντού και ανά πάσα στιγμή, μπορεί να διαρκέσει από ένα λεπτό έως όσο θέλουμε, δεν χρειάζεται προετοιμασία ή εξειδικευμένο υλικό, είναι ευέλικτη και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της εκάστοτε ομάδας. Επιπλέον είναι εύχρηστη και ελκυστική και στόχος της είναι να ξεμπλοκάρει τη δημιουργική πλευρά των εκπαιδευτικών και να τους ωθήσει να παρασύρουν τους μαθητές τους στο ζύμωμα με τις λέξεις.

Στα εργαστήρια οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη θέση των μαθητών τους και μυούνται σε παιγνιώδεις τρόπους και τεχνικές εμψύχωσης για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια, έχουν τη δυνατότητα να τους εφαρμόσουν μέσα στην τάξη, αλλά και να τους διδάξουν στους γονείς των μαθητών τους, για την επίτευξη μιας συνολικής, διαρκούς δημιουργικής τριβής των αυριανών πολιτών μας με τη γλώσσα στην οποία εκφράζονται.
Τα οφέλη της μεθόδου είναι πολλαπλά:

  • αξιοποιούμε τον χρόνο που έχουμε στο σχολείο και δεν φορτώνουμε τα παιδιά με εργασίες στο σπίτι,
  • αξιοποιούμε τη δυναμική της ομάδας για να εμπλέξουμε στο παιχνίδι με τις λέξεις όλους τους μαθητές μας,
  • κάνουμε γλωσσική διδασκαλία με τρόπο δημιουργικό και ελκυστικό,
  • το κυριότερο, επιτρέπουμε στους μαθητές μας να ανακαλύψουν μόνοι τους τη δύναμη των λέξεων, του λόγου, να γοητευθούν από αυτήν και να τη χρησιμοποιήσουν συνειδητά για να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν με τους άλλους σε ένα επίπεδο υψηλότερο από τον τυποποιημένο προφορικό λόγο.

ΠΑΙΧΝΙΔΟΛΕΞΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΟΛΕΞΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΟΛΕΞΑ - ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ