ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχεδιασμός-συντονισμός: Χαρά Ανδρεΐδου

Σχετικά με το πρόγραμμα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σχεδιασμός/συντονισμός: Δρ. Χαρά Ανδρεΐδου

Το πρόγραμμα «Προσεγγίσεις Πολιτισμών» αποτελεί μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση μέσα από την οποία μπορούμε – μαθητές και εκπαιδευτικοί - να μελετήσουμε τον ελληνικό πολιτισμό σε βάθος και σε πολλά, διαφορετικά πεδία και να τον συσχετίσουμε με άλλους πολιτισμούς με τους οποίους ήρθε σε επαφή στο διάβα της ιστορίας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο ως την τελευταία τάξη του Δημοτικού, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Η μέθοδος προσέγγισης είναι ομαδική και διαλογική, με ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, εμπλουτισμένη με πλήθος βιωματικών δράσεων. Καθώς είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, βιωματικό και διαδραστικό, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να το προσαρμόζουν συνεχώς στις εκάστοτε συνθήκες, ανάγκες και ενδιαφέροντα της σχολικής ομάδας. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς είναι οι εξής:

  • να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της δια βίου εκπαίδευσης και να εμπλακούν με την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των διδακτικών πρακτικών,
  • να ενσωματώσουν τη μη-τυπική εκπαίδευση στη διδασκαλία τους εφαρμόζοντας καινοτόμες, διεπιστημονικές μεθόδους και προσεγγίσεις και αξιοποιώντας τα σύγχρονα διδακτικά εργαλεία, την ένταξη των νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία δικτύων στη διδακτική διαδικασία,
  • υιοθετώντας τα παραπάνω, να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών τους και να προχωρήσουν στην ενδυνάμωση της δημιουργικότητας στη διδασκαλία τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους,
  • να συμβάλουν στο τέλος της εσωστρέφειας της σχολικής μονάδας και στην περαιτέρω καταξίωση του ρόλου των εκπαιδευτικών στη συνείδηση της ευρύτερης κοινωνίας.

Το πρόγραμμα «Προσεγγίσεις Πολιτισμών» υλοποιείται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και επιμερίζεται σε επιμέρους προγράμματα. Κατά το σχολικό έτος 2020-21 υλοποιούνται τα εξής:
  • 2.500 χρόνια από τους Περσικούς Πολέμους – Έλληνες και Πέρσες,
  • Παιχνιδόλεξα – Εργαστήρι καλλιέργειας προφορικού λόγου,

ενώ την επόμενη σχολική χρονιά θα προστεθεί και το σχετικό με το επετειακό έτος από την Επανάσταση του 1821:
  • 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 – Έλληνες και Οθωμανοί.

Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των προγραμμάτων ανήκει στη δρ. Χαρά Ανδρεΐδου, εκπαιδευτικό, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, αρχαιολόγο και συγγραφέα. Η Χαρά Ανδρεΐδου, με την πολύτιμη στήριξη της Δ/νσης ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης και την ενθουσιώδη συνεργασία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καταβάλλουν συνεχώς κάθε προσπάθεια για την επιτυχή υλοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για την κατά το δυνατόν ευρύτερη και γόνιμη διάχυση των αποτελεσμάτων τους.
Στόχος μας είναι να αποτελέσουν έναυσμα για την περαιτέρω συμμετοχή της εκπαιδευτικής μας κοινότητας στο όραμα ενός σύγχρονου και ευέλικτου μοντέλου εκπαίδευσης, που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και εναρμονίζεται με τις διεθνείς εξελίξεις στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του 21ου αιώνα.

Συντελεστές

Δρ. Χαρά Ανδρεΐδου,
Η Χαρά Ανδρεΐδου είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, και εργάζεται στη Δ/νση ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Κλασική Αρχαιολογία καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Δραστηριοποιείται στον τομέα του Πολιτισμού, είναι συγγραφέας και – εκτός από μάχιμη εκπαιδευτικός - έχει εργαστεί επίσης ως αρχαιολόγος, μουσειολόγος και εκπαιδεύτρια ενηλίκων.

Κατασκευή & τεχνική επιμέλεια: Drakator